Fan Zonen
Busture til Udekampe       

 
Busture til Kolding IFs udekampe i 2. division.

Til Kolding IF's udebanekampe i Danmarkstuneringen vil der blive forsøgt arrangeret busture. Der tages dog forbehold for gennemførelse, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Bustransporten forsøges delvist betalt af sponsorer, således at der typisk vil være en egenbetaling på 100 kr. for voksne og 50 kr. for unge under 16 år. - BEMÆRK: dette er inkl. entre til kampen

Udgifter til forplejning og øl / vand i bussen og på stadion, er for deltagernes egen regning.

Bussen har plads til ca. 50 personer, og udebaneture gennemføres ved minimum 35 deltagere.

Busbilletter fordeles efter først til mølle-princippet.


Yderligere oplysninger vil fremgå af denne side, samt på facebook, såfremt der arangeres bustur til en udekamp.