Autocentralen Park
Ordensregler for besøg på
Autocentralen Park. 

 
Det er ikke tilladt:


Alle overnævnte anvisninger eller anvisninger givet af kontrollørerne skal straks efterkommes. Ulovlige forhold på Autocentralen Park medfører bortvisning og strafansvar.